pro02

高铝火泥、刚玉火泥、铬质火泥
collect kefu

规格:**

商家:高铝火泥、刚玉火泥、铬质火泥

现货量:10000.00**

单价:0.00¥

pv 788

该系列产品具有操作简单,铺展性好、塑性好、易涂抹、粘结强度高、耐侵蚀、等优点。